1.askel perheille

Yhteistä aikaa perheen kanssa

Perheiden 1.askel-hyvinvointijaksot ovat 5 vrk:n mittaisia kurssimuotoisia, tuettuja jaksoja. Jaksolle osallistumisesta maksetaan edullinen omavastuu. Kurssin ohjelma sisältää sekä perheiden yhteistä kuin myös lasten ja aikuisten erillistä ohjelmaa. 

Sisältö on liikunnallinen ja virikkeellinen! Jaksolla toimitaan ja liikutaan ryhmässä kohteen asiantuntevan ja ammattitaitoisen henkilöstön johdolla. Ohjelman aktiivisuuden ja liikunnallisuuden vuoksi on tärkeää huomioida että perheesi jäsenillä ei ole liikuntaa estäviä rajoitteita tai sairauksia. 

Kenelle?

1.askel-hyvinvointijaksot sopivat perheille, joilla on mukana yksi tai useampi alle 17-vuotias perheeseen kuuluva lapsi. Mikäli perheeseen kuuluu lisäksi 17-18-vuotiaita, he ovat tervetulleita mukaan aikuisten hinnalla. 

Jaksosta voivat hyötyä erityisesti perheet, joilla on vähän liikkuvia ja/tai ylipainoisia lapsia. Tavoitteena on, että liikkuminen muiden lasten kanssa ryhmässä mukavalla tavalla, erilaiset lajikokeilut ja jaksolla koetut elämyket kannustaisivat lasta ja koko perhettä jakson jälkeiseenkin liikkumiseen.

Kuinka jaksoille pääsee?

Jaksoille haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Valinnat jaksoille tehdään hakemusten lähettäneiden perheiden kesken terveydellisin, taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Mikäli perheesi tulee valituksi, jaksolle osallistumisesta maksetaan edullinen omavastuuosuus (ks. hinnat). Jakson ohjelmaan osallistuminen on edellytyksenä tuen saamiselle.